Galleri

 Några "bilder" ur min erfarenhet som lärare och föredragshållare:

Örebro Universitet

 • HT 2009: Internationell beskattning
 • HT 2010: Beskattningsrätt II, Finansrätt T3, Företagsbeskattning
 • VT 2011: Beskattningsrätt I
 • HT 2011: Finansrätt T3
 • VT 2012: Beskattningsrätt I
 • VT 2016: Mervärdesskatt, avancerad nivå

FAR Akademi

 • Hösten 2012, 2013, 2014 och 2015: Beskattning i ägarledda företag (2 kurstillfällen á 3 dagar per höst)

Affärshögskolan

 • VT 2011, HT 2011, VT 2013, VT 2014 och VT 2016: Lärare på kurserna Beskattningsrätt Grund och Beskattningsrätt Fördjupning för blivande redovisningsekonomer (Yrkeshögskolemyndigheten)

Seminarier, kundfrukostar, informationsträffar m.m. under senaste år

 • 120313: Resor och traktamenten
 • 131001: Förslag till ändrade 3:12-regler
 • 140227: Förmåner och löneväxling
 • 141106: Fastighetsdagen
 • 141107: Representation, förmåner och gåvor
 • 141109: Efter valet - vad händer nu?
 • 150226: Beskattning vid ägarskiften (tillsammans med ALMI, Örebro)
 • 150416: Skatteeffektiva ägaruttag
 • 151014: Bilen & Skatten
 • 151029: Beskattning vid ägarskiften (tillsammans med ALMI, Karlskoga)
 • 160310: Miljöbilen framtidens tjänstebil (med Handelskammaren Örebro)
 • 160412: Deklarationsstuga (med Drivhuset)